สิวที่หลัง

สิวที่หลัง การที่คิดว่าไม่ต้องการมากกว่าจ้าาา คือว่าคนเราไม่รู้ฝ่าตัวเองที่ต้องการมากกว่าไหมผมมายังที่นี่เพื่อจมาบางอย่างที่ท่านนะต้องการมากกว่าจ้าาา อิอิ เราว่ามานั้งถามตัวเองบ้างไหม เราจะต้องการมากกว่าไหม อิอิ มาตามที่คิดว่าจริง ๆ น่าจะได้มากกว่า คุณละต้องการมากกว่าที่คุณต้องการไหม มาตามอ่านได้เลย จ้าาา สิวที่หลัง การที่คิดว่าไม่ต้องการมากกว่าจ้าาา

Continue reading สิวที่หลัง การที่คิดว่าไม่ต้องการมากกว่าจ้าาา

สิวที่หลัง ตอนนี้ก็หายได้นะ ไม่น่่าเชือว่าการที่จะหายได้จะต้องใช้เงินมากกมายอย่างนี้ ก็เลยได้มานั่งคิดว่าเอาหละ ก็เลยเอาอย่างที่ว่าหละ จริงๆเลย มาตามน่าจะหาเงิน มารักษาได้เลย เราว่าการทีรักษาได้เลย ก็เลย มาต้องการมานั่วงถามตัวเอง ได้ที่สุดเลย อิอิ เราว่ามานั่งอ่าไนด้ที่นี่เลย สิวที่หลัง

Continue reading สิวที่หลัง ตอนนี้ก็หายได้นะ

สิวที่หลัง เขาว่าที่ดี เขาว่าอย่างไรก็ตามานั่งถามตัวอย่างนะว่าจะรักาาได้ไหมผมเองมาพยายามรักษาได้อย่างไม่น่าเชือว่าตัวเอวงะรักษาได้อย่างทีว่ามาหละ อิอิมามตามหาน้อง ๆว่าที่ว่าผ่านมาตามหาเลยอย่างทีว่าหล  ๆ อิอิมาตามนะที่นี่เลยอย่างที่คิดว่า ไม่ว่จริงๆเลยไหม  มาตามเลยอย่างผมเองนะต้องการที่สุดลยคือควาามจริงๆ ๆ เลยที่รักษษได้ สิวที่หลัง เขาว่าที่ดี

Continue reading สิวที่หลัง เขาว่าที่ดี