สบู่รักษาสิว

สบู่รักษาสิว ที่คิดและเข้าใจที่สุดเลย  ที่คิดว่าเราน่าจะเข้าใจที่สุดเลยอิอิ เราว่าการที่ราเองนะต้องการมานั่งคิดว่า ไม่น่านจะเอามาได้ไหมผมเองก็ต้องการมากกว่านี่ลหะ อิอิ  เราว่ากสบู่ที่ว่ามาหละ ราคาแพงที่สุดเล ราคตาของแพงมากๆเลยอิอิมาตามหาราคาที่น่าจะถูกว่านี้ไหม อิอิ สบู่รักษาสิว ที่คิดและเข้าใจที่สุดเลย

Continue reading สบู่รักษาสิว ที่คิดและเข้าใจที่สุดเลย