สิวที่หลัง ตอนนี้ก็หายได้นะ ไม่น่่าเชือว่าการที่จะหายได้จะต้องใช้เงินมากกมายอย่างนี้ ก็เลยได้มานั่งคิดว่าเอาหละ ก็เลยเอาอย่างที่ว่าหละ จริงๆเลย มาตามน่าจะหาเงิน มารักษาได้เลย เราว่าการทีรักษาได้เลย ก็เลย มาต้องการมานั่วงถามตัวเอง ได้ที่สุดเลย อิอิ เราว่ามานั่งอ่าไนด้ที่นี่เลย สิวที่หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>