สบู่รักษาสิว ที่คิดและเข้าใจที่สุดเลย  ที่คิดว่าเราน่าจะเข้าใจที่สุดเลยอิอิ เราว่าการที่ราเองนะต้องการมานั่งคิดว่า ไม่น่านจะเอามาได้ไหมผมเองก็ต้องการมากกว่านี่ลหะ อิอิ  เราว่ากสบู่ที่ว่ามาหละ ราคาแพงที่สุดเล ราคตาของแพงมากๆเลยอิอิมาตามหาราคาที่น่าจะถูกว่านี้ไหม อิอิ สบู่รักษาสิว ที่คิดและเข้าใจที่สุดเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>